Thursday, 3 August 2017

TEKNIK MENJAWAB SOALAN 10 SPM 'MEREKABENTU EKSPERIMEN'
SOALAN 10 INI IALAH SOALAN MEREKABENTUK EKSPERIMEN

Pengenalan:

Berikut ialah soalan-soalan yang boleh digunakan sebagai bahan sumber semasa mempelajari teknik menjawab soalan 10 (Merekabentuk eksperimen).

Pelajar perlu mengetahui FORMAT menjawab soalan ialah seperti berikut: (*HAFAL)
a) HIPOTESIS
b) i)  TUJUAN EKSPERIMEN
    ii)  PEMBOLEH UBAH
    iii) RADAS DAN BAHAN
    iv) PROSEDUR
    v)  PENJADUALAN DATA
SOALAN 1

SPM 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOALAN 2

SPM 2015
SOALAN 3
SOALAN 4
SOALAN 5

SOALAN 6

SOALAN 7


SOALAN 8
SOALAN 9


SOALAN 10


Disclaimer: Semua bahan adalah tujuan pendidikan semata-mata. Semoga memberi manfaat.

No comments:

Post a comment